Birgitta Perton (directeur sinds 1998)

Ik ben Birgitta Perton, toegepast psycholoog en sportdocent. Acteren en schermen zijn voor mij instrumenten om mensen en organisaties naar een hoger doel te brengen of gewoon heel veel plezier te laten ervaren. Het doet mij plezier om anderen te zien ontwikkelen. Schermen is voor mij ‘fun en training’, waarvan ik mijn ervaringen doorgeef aan de ‘TETH-Maestro’s Klup schermers’. Acteren is voor mij ‘handig omgaan met gedrag’ en ook die ervaringen geef ik als acteur en psycholoog graag door. St. Talenten heb ik in 1998 opgericht om dat concreet te maken en we bouwen samen om het een fulltime training center te maken. Dat houdt mij dagelijks bezig. Het is geweldig om te zien dat missie, cultuur en visie opgepakt en voortgedragen worden.

Marit Perton (adjunct-directeur sinds 2013)

Mijn naam is Marit Perton. Ik ben Gespecialiseerd Pedagogisch Werker Kinderopvang en student Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf een leeftijd van 5 jaar ben ik al betrokken bij projecten van TETH. In 2011 werd ik projectontwikkelaar en vanaf 2013 mag ik mijzelf adjunct-directeur noemen. Doormiddel van TETH wil ik mensen kansen en mogelijkheden bieden en ondersteunen in hun persoonlijke- en sociale ontwikkeling.

Frits Perton (penningmeester sinds 1999)

Ik ben Frits Perton, al meer dan 30 jaar getrouwd met Birgitta en vader van vier fantastische kinderen: Narda, Ingwar, Zilla en Marit. In het dagelijks leven ben ik makelaar, als partner verbonden aan Brantjes Makelaars. Mijn functioneren binnen TETH is voornamelijk op de achtergrond. Meedenken met- en klankbord zijn voor Birgitta en verder dienstbaar zijn als penningmeester in het bestuur, zo draag ik mijn steentje bij aan de ontwikkeling van TETH. Ik vind het geweldig om het individu te zien die er sowieso mag zijn. Iedereen beschikt over minstens één talent en die mag je ‘ont’dekken en ‘ont’wikkelen, dit gegeven is voor mij TETH.

Angela Reijnders (adviseur sinds 2009)

Mijn naam is Angela Reijnders. Qua werk doe ik administratieve werkzaamheden voor een GGZ instelling en heb ik een eigen massagepraktijk. Naast mijn werk doe ik aan Lindyhop en heb ik passie voor Acteren. In 2006 volgde ik een camera acteercursus o.l.v. Birgitta Perton en Robin Pera. Naast dat de lessen goed bevielen werd ik enthousiast van Birgitta’s (toenmalige) toekomstplannen. Ze wilde een eigen locatie waar ze onder andere acteerlessen kon geven en er kon zijn voor mensen/deelnemers. Als snel kwam werd dit doel bereikt. TETH was nu een plek geworden voor acteerlessen, schermen, creatieve uitingen en workshops. Door mijn huidige drukke leventje kan ik er niet meer wekelijks zijn, maar zo blijf ik wel betrokken bij TETH. TETH is een plek waar mensen helemaal mogen zijn. Iedereen kan zijn creatieve ideeën een plaats geven en is gelijk. Dit zorgt voor een ontzettend gemoedelijke sfeer waar talenten zich vrij kunnen ontplooien. Zoals Birgitta altijd zegt gaat het niet om het doel, maar om de weg ernaar toe. Deze sfeer zorgt ervoor dat je niets hoeft te bewijzen, maar je wel alle ruimte hebt om te groeien. Zo heb ik bij TETH ook al veel mensen, die sociale situatie en/of gedrag lastig vonden, zien open bloeien. TETH is voor iedereen!

Jan de Jong (adviseur sinds 2009)

Ik ben Jan de Jong, inmiddels gepensioneerd en al heel wat jaartjes, samen met mijn vrouw, betrokken bij TETH. Voornamelijk in de rol als adviseur in het bestuur en een enkele keer als proces coach tijden één van de Creationday projecten. Met name de ontwikkeling van The Bronx in het najaar van 2011 was voor mij een geweldige ervaring om te zien hoe in een korte tijd een groep jongeren, veelal vreemden voor elkaar, een productie bedenken, in elkaar zetten en tot uitvoering brengen; samen je individuele talenten ontwikkelen tot een productie, waar een toeschouwer van kan genieten. In de afgelopen jaren heb ik jongeren zien ontwikkelen van verlegen of branieachtige types tot vrijmoedige personen die weten wat ze willen en kunnen, door het beste in zichzelf naar boven te halen binnen de context van TETH.

Annet de Jong (adviseur sinds 2009)

Ik ben Annet de Jong en samen met mijn man betrokken bij TETH. Als adviseur in het bestuur heb ik een ondersteunende en bemoedigende rol richting de leiding van TETH en lever ik een bijdrage in het toetsen van de plannen voor verdere ontwikkelingen. De openheid en laagdrempeligheid van TETH is een geweldige uitnodiging naar ‘zoekende’ jongeren. Aanvaarding van wie ze zijn spreekt door alles heen. Het gaat niet in de eerste plaats om performance, maar om het proces van groei en ontwikkeling, waarbinnen fouten mogen worden gemaakt tijden het oefenen en trainen. Ik geniet geweldig van de samenwerking tussen jong en oud, klein en groot, wat tot uiting komt in de ontwikkeling van discipline en respect naar elkaar toe.