Creative Network

 

Is een sociaal en creatief netwerk dat ontstaan is en verder ontwikkeld wordt,

tijdens de door TETH georganiseerde activiteiten, zoals:

IMG_6636

–  Op woensdag de Creative Network middag en avond.

Voorheen heette dit ‘Art-Refresh’.

Er wordt samen gegeten, er worden creatieve middelen ingezet om vriendschappelijke relaties te leggen

en om nieuwe events (zoals: Inside Out, Ezelsbrug),

workshopdagen en theaterproducties te programmeren.

Het is een broeikas van creativiteit.

De talenten en inbreng van deelnemers staan centraal.

Zij vullen elkaar aan.

– Uitstapjes op onderlinge afspraak

– Bezoeken en onderzoeken van verschillende wereldbeelden, geestelijke verdieping en zingeving

– Gezamenlijk sporten, knutselen, handwerken etc.

 

Het sociaal netwerk biedt dagelijkse mogelijkheid om elkaar te vinden,32. UBB & Creative network I O Benfiet event

iets te bespreken of ondernemen.

Tijdens alle georganiseerde activiteiten van TETH is er professionele begeleiding.

Het is toegankelijk voor dagbesteding en begeleiding voor deelnemers met een PGB.

Neem daarover contact met ons op.

 

 

 

 

De prijs verschilt per activiteit,

Aanwezigheid bij de wekelijkse bijeenkomsten op woensdag is gratis voor leden die wekelijkse activiteiten volgen.

 

Zie ook Birgitta Perton Psychologie

En blader een door onze vrolijke jaarverslagen