Giften

TETH is een Algemeen Nut Beogende Instelling, dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn van uw belasting. Bekijk hiervoor de website www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl/anbi. U kunt een financiële bijdrage leveren aan stichting Talenten of haar project Urban Bridge Building door uw gewenste bijdrage over te maken naar IBAN NL85 INGB 0007 9103 92 t.n.v. st. Talenten. In de omschrijving kunt u aangeven waar uw bijdrage voor bedoeld is.