Er zijn drie schoepen aan de windmolen van TETH,
die samen de wind vangen om de activiteiten aan te blazen.
Ze bestaan los van elkaar, maar komen samen onder de naam TETH.

TETH betekent:
Stuur, goedheid, goed in geven- en werven van gunsten.
Incredibly good in making points.

Stichting Talenten
richt zich voornamelijk sociaal en cultureel op ontwikkelingsdoelen van personen,
groepen en organisaties d.m.v. creatieve werkvormen en bijeenkomsten,
kunst- en acteer-projecten. In Nederland en buitenland.

Maestro’s Klup
is voor de schermers, die in de context van TETH, een overeenkomst
hebben met trainer Birgitta Perton en zichzelf aangemeld hebben
bij Maestro’s Klup. Maestro’s Klup is een landelijke paraplu
voor schermers, die voor Nederland uitkomen.
Rorik Janssen is de oprichter en Hoofdtrainer van Maestro’s Klup.
Rorik is Diplom-Trainer DOSB, Maître d’Escrime AAI,
Master Coach NOC*NSF en broer van Birgitta Perton-Janssen.
Behalve dat Rorik de Nederlandse schermvereniging Maestro’s Klup
heeft opgericht, is ook de Duitse schermvereniging
‘Fencing Team Bocholt’door zijn hand onstaan.

Birgitta Perton
is toegepast psycholoog en sportdocent.
Vanuit die deskundigheid kan zij mensen coachen
op weg naar herstel in hun persoonlijke situatie.
In TETH leidt zij de sociaal culturele en psychologische processen.
Zij traint, coacht en begeleid personen, groepen en organisaties
in opbouw van- of herstel van functioneel gedrag en relaties.
Afhankelijk van het gestelde doel en de doelgroep zijn
gesprekken, clinics, schermen en acteren instrumenten die daarbij ingezet worden.

De kernwaarden van st.Talenten
worden uitgeleefd in alle drie de onderdelen en zijn:
onvoorwaardelijke ‘liefde, aanvaarding en vergeving’.
De naam, Talenten, is ontleend uit Bijbelboek Mattheus 25: 14-30
Het ontdekken, gebruiken en vermenigvuldigen van
talenten & competenties en hetgeen wat daartoe nodig en bevorderlijk is.
De één heeft 5 talenten, de ander 3 of 1…werk er mee,
dan zal het groeien. Begraaf je het…dan gaat het verloren.

De bron van de missie is geïnspireerd uit Jesaja 61:
Wij, iedereen die betrokken is,
willen dienstbaar zijn aan elkaar en alle mensen die vooruit willen komen.
Wij hebben een bewogen hart en tonen daadkracht
wanneer het binnen ons vermogen is t.g.v. wie in zich in kwetsbare
situaties bevinden.
Om bij te dragen dat gebroken mensen tot genezing komen
en dat zij vrij worden en zijn.
Dat wat in puin ligt, willen wij helpen (her)bouwen
om bij te dragen aan hun levenskwaliteit.

Wij gaan uit van het principe dat wij als persoon en organisatie
open en transparant willen zijn. En van de gedachte dat wij zelf
alleen gezond leiderschap kunnen geven wanneer wijzelf onder leiderschap staan.

M.B.T. de kernwaarden, missie en visie zijn wij verbonden met
Rafael Nederland
en The Foursquare Church,
missionaire bewegingen.