TETH

Betekent:
Stuur, goedheid, goed in geven- en werven van gunsten.
Incredibly good in making points.

Drie schoepen aan de windmolen van TETH.
St. Talenten
Maestro’s Klup
Birgitta Perton

Rechtmatig staan zij los van elkaar, maar komen samen in TETH

Stichting Talenten
groeide vanuit de passie van Birgitta Perton-Janssen om mensen
te ondersteunen in hun persoonlijke- en sociale ontwikkeling.
Na 16 jaar lang producties en projecten ontwikkeld te hebben
voor uiteenlopende ontwikkelingsdoelen in allerlei organisaties,
heeft Birgitta op 9 januari 1998 Stichting Talenten opgericht.
In aanvang om met haar educatieve theaterproductie ‘Hupsakee’
het hele land door te kunnen reizen en deze in eigen beheer te kunnen houden.
Vervolgens voor wekelijks trainingsdoelen en maandelijkse events.
St. Talenten richt zich voornamelijk op het sociaal culturele werkveld door
creatieve interventies zoals o.a. acteer-producties,
creatieve bijeenkomsten, sociaal-creative netwerk en coaching van adolescenten.
Verbinden van mensen en culturen.
De naam TETH ontstond doordat het domein ‘Talenten’ al bezet was.
St. Talenten hanteerde al de extensie ‘Educatief Theater’,
om aan te geven dat de projecten en producties vervoermiddelen
zijn om ontwikkelingsdoelen te bereiken.
In de loop van de 20 jaren is TETH meer geworden en gaan doen dan dat.
Na onderzoek blijkt dat het woord ‘TETH’ op zich mooie en toepasselijke
internationale betekenissen heeft. Vanaf het 20 jarige jubileum 9-1-2018,
wordt daarom TETH als één woord gebruikt voor de unieke combinatie van
st. Talenten, Maestro’s-Klup schermen en Birgitta Perton Psychologie.