Creative Network

Creative Network is een sociaal en creatief netwerk dat ontstaan is en verder ontwikkeld wordt, tijdens de door st. Talenten georganiseerde activiteiten en tijdens het schermen

Op dit moment vinden er geen geplande Creative Network ontmoetingen plaats op de praktijklocatie vanwege de verhuizing. Dat gebeurt zodra het atelier ‘Zilla’s textiel creaties’ in de Broedmachine klaar is. Op dinsdag en donderdagdag ben je tot dan van harte welkom tijdens de schermtrainingen op locatie Max Sport & Wellness in Beverwijk om kennis te maken. Van af di. 11 sept. 2018, 18.00-20.00 uur

Creative Network
Zodra het nieuwe onderkomen van st. Talenten functioneel is pakken we de draad op. Er wordt samen gegeten, er worden creatieve middelen ingezet om vriendschappelijke relaties te leggen en om nieuwe events zoals bv.: Inside Out, Ezelsbrug, workshopdagen en theaterproducties te programmeren. Het is een broeikas van creativiteit. De talenten en inbreng van deelnemers staan centraal. Zij vullen elkaar aan.

  • Uitstapjes op onderlinge afspraak
  • Bezoeken en onderzoeken van verschillende wereldbeelden, geestelijke verdieping en zingeving
  • Gezamenlijk sporten, creëren van kunst, handwerken etc.

Het sociaal netwerk biedt dagelijkse mogelijkheid om elkaar te vinden, iets te bespreken of te ondernemen. Tijdens alle georganiseerde activiteiten van st. Talenten (TETH) is er professionele begeleiding. Het is toegankelijk voor dagbesteding en begeleiding voor deelnemers met een PGB. Neem daarover contact met ons op. Kosten verschillen per activiteit, en wordt altijd in gezamenlijk overleg besproken. 

Zie ook Birgitta Perton Psychologie
En blader een door onze vrolijke jaarverslagen