2018: 20 Jaar St. Talenten!

2018: 20 Jaar St. Talenten!

Een jaar van vieren en een jaar van veranderen. TETH blijft TETH, we worden echter mobieler Schermen, Maestro’s Klup gaat per september dit jaar verhuizen naar Max Sport&Wellness Beverwijk. Talenten project ‘Zilla’s Textiel Creaties’ betrekt per 1 mei 2018 haar eigen atelier in ‘De Broedmachine’, ook aan de Parallelweg in Beverwijk. St. Talenten & Birgitta Perton verlenen hun diensten flexibel daar in Nederland en buitenland waar zij gewenst zijn.

2017: Theaterproject ‘Altijd Blijven Lachen’.

2017: Theaterproject ‘Altijd Blijven Lachen’.

Een productie waarbij jeugd van de groepen 7, 8 en de brugklas & hun ouders ondersteund worden in de psychosociale veranderingen die plaatsvinden bij de overgang van basis- naar middelbaar onderwijs. Het is een comedy van 45 minuten, bedacht en gespeeld door 6 ervaringsdeskundige tieners, o.l.v. Marit Minguel-Perton en Birgitta Perton. Dinsdagen 21 en 28 maart zijn de uitvoeringen gehouden i.s.m. BSO de Kameleon van St. Welzijn Heemskerk op de lokatie van basisschool De Tweespan.

2016: Ezelsbrug

2016: Ezelsbrug

Een feestelijke event-dag, zoals Inside Out 2015.

2015: Inside Out

2015: Inside Out

Een evenement in het kader van Urban Bridge Building (UBB). Een netwerkmiddag waar bedrijven, kunstenaars, (sport)verenigingen en ieder ander die het leuk vond zich hebben gepresenteert en elkaar hebben ontmoet. 45 jonge leiders/ondernemers van 6 t/m 28 jaar presenteerde hun talenten en producten. Een feestelijke dag in Afrikaanse sfeer met optredens, workshops, muziek, consumpties en meer. Tijdens deze dag werd er geld verzameld voor twee goede doelen: sponsorjongeren van TETH in Uganda en het project INSITE in Zuid-Afrika.

2014: Theaterproject Basisschool ‘De Anne Frank’ Heemskerk

In een periode van twee maanden kregen 400 leerlingen en hun docenten tools aangereikt in dans en acteren. De leerlingen zelf hebben daarmee danscreaties en toneelscènes gemaakt en uitgevoerd.

2013-2014: Baloeba

De jeugdacteurs t/m 14 jaar schrijven scenario’s en storyboard voor een serie minifilmpjes die het verhaal Baloeba vertellen. Een zestal onbekenden worden op mysterieuze wijze uitgenodigd op een locatie. Daar krijgen zij te horen waarom en wat hen te wachten staat. Het programmeren en produceren waren deze jaren het instrument voor de acteertrainingen.

2013: Dauwtrappen

De acteurs vanaf 15 jaar schreven scenario’s en storyboard voor een serie minifilmpjes. Het zijn dagelijkse conflicten die komische situaties veroorzaken. Het programmeren en produceren van de filmpjes waren dit jaar het instrument voor de acteer trainingen.

2012-2013: Reg & Roll

Jubileum project ter eren van het 15 jarig bestaan van stichting Talenten. In heel 2012 werd het script ontwikkeld door de deelnemers, liedjes geschreven en gecomponeerd. Met behulp van professionals werden de liedjes in de studio opgenomen en op CD gezet. 45 mensen werkten praktisch aan dit project. Een paar honderd waren betrokken. De productie werden in een filmstudio gespeeld en gefilmd, het totaalresultaat werd gepresenteerd op het grote witte doek van Cineworld Beverwijk, tijdens het jubileumfeest op 12 januari 2013.

2011: Politie Academie Amsterdam

Systeemonderzoek, -interventie en presentatie van de uitkomsten, m.b.t. weerbaarheid van studenten van de politieacademie in Amsterdam. Doel: inzichten in een aanbeveling m.b.t. factoren die de opleiding beter doen aansluiten bij de praktijk, die de competenties in acute stresssituaties vergroten, binnen huidige kader van mensen, middelen en tijd. Zowel belangrijke trainbare persoonsfactoren als organisatiefactoren zijn aan de orde komen.

2011: The Bronx

Een bootcamp van 3 Creationdays in de herfstvakantie. 18 jongeren van uiteenlopende culturen en voorkeuren maakten kennis met elkaar en doorliepen workshops in acteren, tekst schrijven, hiphop dans, rappen, zang, graffiti en regie. Het resultaat was een productie van 20 minuten die gefilmd is in een professionele studio en op dvd is vastgelegd. Een verhaal van relaties, conflicten, vernietiging en vergeving. Een DVD die in jeugdwerk een mooi instrument is voor verdieping.

2011: Vrienden

2009-2010: Rendement programma

School voor basisonderwijs Noord-Holland. Systeemonderzoek en interventie m.b.t. gedragsproblematiek die het onderwijs belemmerde. Met informatie uit gesprekken en interviews met het schoolmanagement, docenten en ouders werd een trainingsprogramma ontwikkeld en gegeven aan de groep waar gedragsproblematiek het onderwijs het meest belemmerde. In acht schermtrainingen werd aan de hand van de schermregels structuur en een proces geboden waarin geoefend kon worden met conflicthantering. In deze trainingen werd duidelijk welke leerlingen extra training aangeboden konden worden in assertiviteit of in zelfbeheersing/hantering. Deze leerlingen volgden nog 4 acteertrainingen. Tijdens het traject werden visie, filosofie, beleid en de onderwijsmethoden van de school bestudeerd. Het management en docenten hadden te maken met onderbezetting van personeel, prestatie- en werkdruk door gestelde kwaliteitscriteria vanuit de overheid en het bestuursorgaan, gepaard gaande met bezuinigingen. Deze factoren, tijdgebrek en communicatiehindernissen maakten dat het pedagogisch klimaat en de structuur niet optimaal was om ‘leerling gericht’-onderwijs te bieden, wat zich o.a. uitte in gedragsproblematiek en onder-prestatie bij leerlingen en docenten. Door de leerlingen in een andere trainingscultuur en structuur te brengen zijn gedragspatronen en groepsrollen doorbroken, waardoor (nieuwe) individuele vaardigheden en talenten zichtbaar werden. Dit heeft een bijdrage geleverd in de waarneming van docenten en het zelfvertrouwen van leerlingen. Duurzaamheid na de interventie is afhankelijk van de (bereidheid tot) implementatie. Wanneer een systeem niet te veranderen is biedt een andere kijk op de zaak nieuwe mogelijkheden. De bron van de situationele gedragsproblematiek lag niet bij de leerlingen, zij waren ‘de thermometers’.

2009: Power on the Catwalk

2008: Memosa

St. Radboud UMC Nijmegen – GGD Rijnmond. Trainingen ontwikkelen en geven aan MBO/HBO hulpverleners als zijnde ‘mentor moeders’ die eerstelijns een crosscultureel systeeminterventie uitvoeren bij gezinsproblematiek. Deelproducten waren een reader en docenthandleiding. Omgaan met en gevolgen van risicovolle situaties (geweld en stress) stonden centraal, zoals ook een voorbeeld kunnen zijn omdat de hulpverleners op hun beurt de moeders in de gezinnen trainen tot empowerment. Dit project genoot internationale belangstelling vanwege het rendement waarvan 50% van de bezochte gezinnen de risico’s totaal verdwenen zijn en in 25% afgenomen.

2007-2008: Als Kat en Muis ‘Droomstudio’

Jaarproductie door 20 acteurs van TETH. Hetzelfde thema als op de middelbare school met andere acteurs, die buiten schooltijd acteren als hobby trainde. De productie was de kapstok voor training in acteertechnieken, samenwerking, exploreren van gaven en talenten in alle onderdelen voor en achter de schermen.

2007-2008: Als Kat en Muis ‘Loverboy’

Systeeminterventie d.m.v. een theaterproductie – acteertraject voor een middelbare school. Twee periodes van 5 maanden, 90 en 60 leerlingen. Een project waarbij onderwijs en training in sociale vaardigheden en weerbaarheid werden verpakt in het ontwikkelen en uitvoeren van een theaterproductie. De sport schermen werd ingezet als diagnostisch- en trainingsinstrument. In de productie werd de mentale strijd gevisualiseerd door schermduellen tijdens het verhaal over een loverboy affaire. Het verhaal werd bedacht door leerlingen, door vragenlijsten en interviews met hen te doorlopen. Zij hebben zelf het verhaal en de scènes geschreven, gemaakt en uitgevoerd. Regie hoorde erbij als vorm van coachen, observeren en trainen. Gebeurtenissen waren actueel in hun leven: klassen 1, 2 en 3 VMBO, HAVO en VWO. ‘De verandering is de tikker, wie niet meebeweegt is af. Eén ding is zeker en vrijblijvend in het leven: verandering. Welke werelden spelen zich af in, rond en buiten schooltijd, die allemaal met elkaar te maken hebben. Wat je ziet is niet wat je denkt dat je ziet.’.

2007: Oase

Een project t.g.v. empowerment van kinderen t/m 12 jaar. Leren omschakelen van disfunctionele gedachten naar functionele gedachten in omstandigheden. Een bijdrage aan weerbaarheid. Een acteerproject als kinderprogramma gedurende een familie-trainingsweekeinde voor 40 gezinnen van een organisatie. Schermen en acteren werden in een semigestructureerd programma aangeboden, waardoor de kinderen na drie dagdelen een korte theatervoorstelling voor volwassenen en oudere jeugd konden uitvoeren. In een uitvoering wil je graag escalerende conflicten zien, terwijl conflicten in de samenwerking functioneel opgelost moeten kunnen worden. Die sleutels van analyse en technieken uit acteertrainingen en het duelleren in het schermen maken het voor kinderen en volwassenen zichtbaar hoe conflictprocessen lopen en hoe zij te beïnvloeden zijn.

2007: Klatovy

Een project in opdracht van st. Klatovy, een bevriende stedenband van de gemeente Heemskerk. Door acteer- en schermworkshops werd een bijdrage geleverd aan integratie van tientallen culturen die in Heemskerk woonachtig zijn. Een internationaal integratie evenement in opdracht van burgergemeente Heemskerk, ter bevordering van communicatie en relatie tussen jeugd en volwassenen, gericht op leefbaarheid in de woonwijken.

2006: Jozef

Geschiedenis en conflicthantering met het verhaal van Jozef. Educatief theaterstuk geschreven voor- en gespeeld door 20 kinderen van een kerk. Na vraaggesprekken met de kinderen werd een korte productie geschreven waarin de Bijbelse geschiedenis van het verhaal van Jozef overgedragen werd. Tijdens het project werd aandacht besteedt aan conflicthantering, waarmee zij thuis, op school en straat sociaalvaardiger zouden zijn.

1999-2000: Van Alles Wat

Een musical op maat gemaakt voor 80 acteurs. Een integratieproject van 18 maanden waarin het maken, oefenen en uitvoeren van een musical een vervoermiddel was om valide en minder valide jeugd en volwassenen een gezamenlijke vrijetijdsbesteding te laten vormgeven. Door de opzet van het verhaal in de musical was in dit project niemand gehandicapt en werden dromen waarheid. Communicatie, zelfpresentaties, relaties, samenwerking, stageplaatsen en meer zorgden voor een boost aan ontwikkeling in gaven, talenten en psychologische elementen. De CD en het bijbehorende boekje zijn een inspiratie voor jeugd- en sociaalwerk.

1997-2000: Hupsakee

Een muzikale productie voor kinderen. Met plezier bekeken door jeugd en volwassenen. Vrolijk en grappig aanschouwelijk onderwijs over conflicthantering. Twee voorstellingen in het land en een CD. De compilaties en liedjes worden nog regelmatig ingezet.

1996: Sunglasses

Een systeeminterventie voor 30 gezinnen. Een verandering in communicatie door middel van een jeugdproductie ontwikkeld met, voor en door jeugd. Een communicatieproject met 60 personen. Welk dubbelleven leidt jeugd tussen school en thuis in ‘behoudend gebied’ van Nederland? Wie denken ouders dat hun kind is? Door de productie toonde middelbare schooljeugd hun dagelijkse belevingen, durfde ze in creativiteit zichzelf te worden en te laten zien. Wie een zonnebril droeg had (nog) geen zicht in het strijdtoneel van het denken en de valstrikken waarin ze dan verzeild konden raken. Wie geen zonnebril droeg vocht voor het welzijn van ‘de onwetenden’/naïeve met de zonnebrillen. Met schermen werd de strijd van het denken zichtbaar gemaakt. Zij brachten daarmee een vernieuwde dialoog met ouders en leraren op gang. Een proces dat vervolgd werd met een Gordon-cursus waarin jeugd en hun ouders gecoacht werden in communicatie, actief luisteren naar kinderen.

1986: Kleine Potjes grote oren

Een muzikale themaproductie en spiegel over opvoeding ter ondersteuning van een conventiethema over opvoeding. De conventie werd door 400 mensen bezocht. De productie werd in 6 maanden geschreven met behulp van vragenlijsten op basisscholen onder leerlingen en ouders en in 3 maanden geproduceerd.