ANBI

ANBI gegevens

RSIN NUMMER 8145.37.832
Naam stichting:   Talenten
Plaats:                  Akersloot
KvK 34102995
Vestigingsadres: Parallelweg 7, 1948NK Beverwijk
Vestigingsnummer: 000022112006
AGB code: 41521196

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ .
Instelling: Stichting Talenten. Vestigingsplaats: Akersloot.”

Contactgegevens, postadres
Veldbloemenlaan 2
1921 DJ Akersloot
06-30806772
info@teth.nl

IBAN: NL85INGB0007 9103 92  t.n.v. st. Talenten

Doelstelling
Dienstverlening voor kunstbeoefening en organisatie van culturele evenementen:

  • Mensen hun persoonlijke competenties laten ontdekken en talenten ontwikkelen d.m.v.
  • Groepsprojecten
  • Projectonderwijs
  • Organiseren en entameren van theaterproducties, entertainment, acteer- en schermtrainingen t.g.v. communicaties en relaties.
  • Ondersteunen en begeleiden van personen met PGB: maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten. Geïntegreerd d.m.v. de uitvoerende kunsten.
  • 9002 Dienstverlening voor uitvoerende kunst
  • 88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.

Op basis van de Christelijke cultuur en zoals omschreven in de bijbelboeken: Matt. 25: 1-14 en Jes. 61

St. Talenten heeft een medewerker in loondienst, overige medewerkers zijn vrijwilligers.

Het beloningsbeleid

  • Enkele medewerkers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
  • Ingehuurde krachten ontvangen beloning op basis van uur tarief
  • Bestuur ontvangt geen beloning

Bestuur samenstelling

1 Voorzitter
1 Penningmeester
1 Secretaris
Gezamenlijk bevoegden

 

2022
Beleidsplan 2021-2022 en januari 2023
Begroting TETH 2022

2021
Visiedocument st. Talenten
Begroting TETH 2021

2020
Jaarverslag 2020 
Winst en verlies TETH 2020

De financien van st. Talenten worden jaarlijks gecontroleerd door:

Buur & Brakenhoff Belastingadviseurs