ANBI

ANBI gegevens

RSIN NUMMER 8145.37.832
Naam stichting:   Talenten
Plaats:                  Akersloot
KvK 34102995

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ .
Instelling: Stichting Talenten. Vestigingsplaats: Akersloot.”

Contactgegevens, postadres
Veldbloemenlaan 2
1921 DJ Akersloot
06-30806772
info@teth.nl

IBAN: NL85INGB0007 9103 92  t.n.v. st. Talenten

Doelstelling
Dienstverlening voor kunstbeoefening en organisatie van culturele evenementen:

  • Mensen hun persoonlijke competenties laten ontdekken en talenten ontwikkelen d.m.v.
  • Groepsprojecten
  • Projectonderwijs
  • Organiseren en entameren van theaterproducties, entertainment, acteer- en schermtrainingen t.g.v. communicaties en relaties.

Op basis van de Christelijke cultuur en zoals omschreven in de bijbelboeken: Matt. 25: 1-14 en Jes. 61

St. Talenten heeft geen medewerkers in loondienst.
Alle medewerkers en betrokkenen zijn vrijwilligers.  

Het beloningsbeleid

  • Enkele medewerkers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
  • Ingehuurde krachten ontvangen beloning op basis van uur tarief
  • Bestuur ontvangt geen beloning

Bestuur samenstelling

1 Voorzitter

1 Penningmeester

Gezamenlijk bevoegden
3 adviseurs

2020
Beleidsplan incl. begroting st. Talenten 2020
Begroting TETH 2020

2019
Beleidsplan incl. begroting st. Talenten 2019
Begroting TETH 2019
Winst en verlies TETH 2019

2018
Jaarverslag TETH 2018
Winst en verlies TETH 2018

De financien van st. Talenten worden jaarlijks gecontroleerd door:
Buur & Brakenhoff Belastingadviseurs