ANBI

ANBI gegevens

RSIN NUMMER:    8145.37.832
Naam stichting:   Talenten
Vestigingsplaats: Heemskerk
KvK 34102995
Bezoekadres: Parallelweg 7, 1948NK Beverwijk
Vestigingsnummer: 000022112006
AGB code: 41521196

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ .
Instelling: Stichting Talenten. Vestigingsplaats: Heemskerk.”

Contactgegevens, postadres
Veldbloemenlaan 2
1921 DJ Akersloot
06-30806772
info@teth.nl

IBAN: NL85INGB0007 9103 92  t.n.v. st. Talenten

Doelstelling
Dienstverlening voor kunstbeoefening en organisatie van culturele evenementen:

  • Mensen hun persoonlijke competenties laten ontdekken en talenten ontwikkelen d.m.v.
  • Groepsprojecten
  • Projectonderwijs
  • Organiseren en entameren van theaterproducties, entertainment, acteer- en schermtrainingen t.g.v. communicaties en relaties.
  • Ondersteunen en begeleiden van personen met PGB: maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten. Geïntegreerd d.m.v. de uitvoerende kunsten.
  • 9002 Dienstverlening voor uitvoerende kunst
  • 88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.

Op basis van de Christelijke cultuur en zoals omschreven in de bijbelboeken: Matt. 25: 1-14 en Jes. 61
St. Talenten heeft een medewerker in loondienst, overige medewerkers zijn vrijwilligers.

Het beloningsbeleid

  • Enkele medewerkers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
  • Ingehuurde krachten ontvangen beloning op basis van uur tarief
  • Bestuur ontvangt geen beloning

Bestuur samenstelling

1 Voorzitter
1 Penningmeester
1 Secretaris
Gezamenlijk bevoegden

Financiële verslaglegging

Visie en beleid

De financien van st. Talenten worden jaarlijks gecontroleerd door:
Buur & Brakenhoff Belastingadviseurs