ANBI

ANBI gegevens

RSIN NUMMER 8145.37.832
Naam stichting:   Talenten
Plaats:                  Akersloot
KvK 34102995

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ .
Instelling: Stichting Talenten. Vestigingsplaats: Akersloot.”

Contactgegevens, postadres
Veldbloemenlaan 2
1921 DJ Akersloot
06-30806772
info@teth.nl

IBAN: NL85INGB0007 9103 92  t.n.v. st. Talenten

Doelstelling
Dienstverlening voor kunstbeoefening en organisatie van culturele evenementen:

  • Mensen hun persoonlijke competenties laten ontdekken en talenten ontwikkelen d.m.v.
  • Groepsprojecten
  • Projectonderwijs
  • Organiseren en entameren van theaterproducties, entertainment, acteer- en schermtrainingen t.g.v. communicaties en relaties.

Op basis van de Christelijke cultuur en zoals omschreven in de bijbelboeken: Matt. 25: 1-14 en Jes. 61

St. Talenten heeft geen medewerkers in loondienst.
Alle medewerkers en betrokkenen zijn vrijwilligers.  

Het beloningsbeleid

  • Enkele medewerkers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
  • Ingehuurde krachten ontvangen beloning op basis van uur tarief
  • Bestuur ontvangt geen beloning

Bestuur samenstelling

1 Voorzitter

1 Penningmeester

Gezamenlijk bevoegden
3 adviseurs

2020
Beleidsplan incl. begroting st. Talenten 2020
Begroting TETH 2020

2019
Jaarverslag TETH 2019
Winst en verlies TETH 2019

De financien van st. Talenten worden jaarlijks gecontroleerd door:

Buur & Brakenhoff Belastingadviseurs