Visie

Iedereen telt mee

Missie

Ontdekken, ontwikkelen en vermenigvuldigen van (persoonlijke) talenten. Herstel en (weder)opbouw van personen en hun functioneren. Bevrijden uit beperkingen van denken en doen. Tot ontplooiing komen in authenticiteit.

Cultuur

Liefhebben: geven in non-, para-, en –verbale communicatie, zonder iets terug te verwachten.

Aanvaarden: het moet mogelijk zijn fouten te maken en toch geliefd en aanvaard te worden. Als houding ‘verwerping’ uitdrukt, zal een persoon belemmerd worden om volkomen tot ontwikkeling te komen.

Vergeven: de ander bevrijden van jouw eigen persoonlijke mening, oordelen en verwachtingen.

Bestuur

Het bestuur van TETH bestaat uit leiders van Rafaël Nederland. Zij onderschrijft diens visie, filosofie, kernwaarden, statuten, geloofspunten en geloofsbelijdenis. Bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt aan Rafaël Nederland afgedragen. Betrokkenen bij TETH, in elke vorm, verschillen van achtergrond en zijn vrij in eigen overtuiging. Verwacht wordt dat zij deelnemen en werken vanuit respect voor en namens de cultuur van TETH.