Stage

St. Talenten, Maestro’s Klup schermen (TETH) zijn voor verschillende opleidingen een GOC, SBB en Calibris een erkend leerbedrijf. Stages van korte en lange duur en op vele leerniveaus zijn mogelijk. Misschien staat niet precies jouw opleiding op de stage website vermeld.  Bespreek met ons wat je wilt en dan overleggen wij met het overkoepelend orgaan. Een erkenning is vaak mogelijk.

Voor het studenten in een opleiding voor sport, die ook interesse hebben  in schermen wordt geadviseerd om dit te melden bij Max Sport & Wellness. Dan heb je meer mogelijkheden en een verdeling en variatie in stage uren kan besproken worden.

Na een kennismakingsperiode van twee weken heeft een stagiair samen met de begeleider leerdoelen gekozen en overlegd op welke manier die doelen ontwikkeld en behaald zouden kunnen worden. De stagiair krijgt de ruimte om zich op deze afspraken te richten en die uit te voeren om competenties, passend bij het niveau, daarin te tonen. Daar waar nodig wordt ondersteuning geboden door leidinggevende(n) en betrokken deelnemers, ieder op zijn/haar competentie-niveau. De beoordeling wordt gegeven volgens de beoordelingsschaal en de genormeerde mate van bekwaamheid die door de opleiding van de stagiair aangereikt wordt.